Nuus Artikel

blog image
16 May
2018

Inspirerende Vroue in Besigheid op Nasie in Gesprek

Die laaste sessie op dag twee van Nasie in Gesprek by Nampo Oesdag het die belangrikheid van vroulike leierskap in landboustrukture ontleed deur die vraag te vra: “Hoekom is dit moeilik vir vroue om leierskapsposisies in landbou te beklee?”


Die paneel wat in sy geheel deur vroue bestaan het, met Rozanne McKenzie aan stuur, het Jane McPherson, Bestuurder van Graan SA se produsent ontwikelingsprogram, Preline Swart van Swart Boerdery en Graan SA, Marion Shikwinya, Besturende Hoof van Harvest Time Investments asook Rita Andreas ingesluit.

Shikwinya het die gesprek aan die rol gesit deur te verduidelik dat daar regtig ‘n groot nood is om vroue in leierskapstrukture te inkorporeer omdat vroue nie net 50% van die van die bevolking behels nie, maar omdat ons vrouens nodig het wat maniere sal vind om te verseker dat families iets het om te eet.

McPherson het saamgestem met die stelling en het bygevoeg dat in haar ervaring is daar “meer vrouens op kleiner plase.” Wanneer die produsent groter word namate sy besigheid groei beweeg vrouens meer na die agtergrond terwyl die mans oorneem.”

Hierdie is om te bewys dat vrouens omgee vir die voedselverskaffingselement van landbou, en nie so seer die besigheidskant daarvan nie, wat sy sê nie eintlik ‘n kwessie moet wees nie omdat vroue in Suid-Afrika eintlik weet dat hulle nie ondergeskik aan mans is nie.

Die paneelgaste het almal saamgestem dat hoewel vroue gelyk aan mans is, is hulle wel verskillend en dat oplossings vir hulle spesifiek ontwerp moet word met hulle in gedagte.

Wat begin het as ‘n bespreking om vrouens binne landbou toe te laat het uitgebrei tot ‘n bespreking oor gemeenskappe wat aan die korste ent trek en dat almal by landbou betrek moet word. McPherson het gevra dat alle klein produsente bygestaan moet word en dat ons ‘n uiteenlopende land is met uiteenlopende behoeftes wat bevredig moet word.

“Produsente sukkel om finansiering te bekom vir hul boerderybehoeftes omdat hulle nie titelaktes het nie, maar dat dit nie enige tyd gou gaan verander nie. So instede daarvan om te sê dat ons hulle nie kan help nie omdat hulle nie titelaktes het nie, kom ons kyk eerder hoe ons hulle sonder titelaktes kan help.” Beide Swart en McPherson het emosioneel afgesluit dat passie, empatie terug in landbou geploeg moet word, tot die blydskap van die gehoor wat die sessie bygewoon het.

Vir die volledige  episode besoek asseblief die Nasie in Gesprek webblad by www.nasieingesprek.co.za waar die uitsaaiskedule ook beskikbaar is. 

Leave A Comment