Nuus Artikel

blog image
27 May
2019

Nasie in Gesprek by NAMPO 2019 – Eerste gedeelte

Nasie in Gesprek se eerste van twee spesiale episodes met hoogtepunte en uitdagende en denkverskuiwende insetsels oor die Nasie in Gesprek paneelbesprekings is vanaf 14 tot 17 Mei 2019 voor ‘n lewendige gehoor verfilm.


Vanjaar het NAMPO ‘n week na die Nasionale en Provinsiale verkiesings plaasgevind en vir dié rede het die gesprekke by Nasie in Gesprek hoofsaaklik op die ekonomiese en politieke landskap en naverkiesingstyd in Suid-Afrika gefokus.


Theo Venter, Rudi Dicks en John Purchase is in die ateljee waar die belangrikheid van landbouvennootskappe tussen die regering en privaatsektor beklemtoon is. Die Private Publieke Groei-inisiatief (PPGI) wat deur die privaatsektor gedryf is om te probeer om die ekonomie te laat groei, om beleggings te verwesenlik en die werkloosheidsyfer te verlaag, kom onder die vergrootglas waar die paneel die koste en doelwitte van die inisiatief uitwys.


Leona Archery en Chris Venter bespreek die maatstawwe wat in plek geplaas kan word om te verseker dat ontwikkelende produsente voldoende ondersteuning van beide die regering en privaatsektor ontvang. Vir die beste deel van die laaste dekade het die regering verskeie sosiale subsidieprogramme geïmplementeer, wat steeds nie genoeg is om die groei van ontwikkelende produsente te versnel nie. Die algemene konsensus uit die gesprekke is dat daar ‘n vertrouensband tussen die belanghebbendes moet bestaan sodat hulle kan saam werk, met ‘n groot poel van kundigheid en fondse wat benodig word om die probleme, wat opkomende produsente in die gesig staar, die hoof die bied.


Later gesels Leona Archary met die Uitvoerende Voorsitter van Thebe Investment, Vusi Khanyile om die omvang en belangrikheid te beklemtoon deur werkbare modelle en vaste beginsels daar te stel om volhoubare gemeenskappe te verseker. Khanyile het genoem dat tensy die plaaslike gemeenskap voel dat hulle by die sukses van ‘n plaas baatvind, enige sukses van daardie plaas vir hulle net bloot tydelik is. Hy benadruk die belangrikheid van beleggings in die land en om seker te maak van die produktiewe kapasiteit daarvan wanneer dit aan die volgende generasie oorhandig word. Koppeling met die regering op ‘n plaaslike vlak word ook beklemtoon as ‘n belangrike komponent om volhoubaarheid te verseker. Die vyandigheid van die jeug teenoor boerdery is problematies en daar moet opsies vir die jeug binne boerderygemeenskappe wees om meer betrokkenheid in landbou teweeg te bring wees.


Die volgende episode sal verder gaan om die hoogtepunte van die verskillende gesprekke by Nasie in Gesprek gedurende NAMPO Oesdag 2019 uit te lig. Kyk na Nasie in Gesprek op kykNET, elke Donderdagaand om 18:00. Herhalings geskied ook op kykNET, Vrydae om 17:30, Sondae om 17:00, Dinsdae om 16:30 en Woensdae om 14:00.

 

Leave A Comment