Nuus Artikel

blog image
4 Sep
2019

Nasie in Gesprek kyk na transformasie-suksesverhale in die Wes-Kaap

Sessie twee op dag een van Nampo Kaap 2019 het gefokus op die transformasie-suksesverhale in die Wes-Kaap. Nasie in Gesprek-anker, Theo Vorster en sy paneel het die wyses waarop die suksesse vermag is, bespreek en ook gekyk na hoe dít verdere suksesse kan inspireer.


Op die paneel was Kosie van Zyl (aandeelhouer en mentor by Agri Dwala), Gavin Jaars (Agri Dwala Direkteur), Rupert Koopman (CapeNature botanist), Alfreda Mars (produsent en Graan SA-lid), en
Joyene Isaacs (Hoof van Ontwikkeling by die Wes-Kaapse Departement van Landbou).

Die gesprek het afgeskop met Gavin Jaars wat uitgelig het hoe belangrik kommunikasie en dag-tot-dag beplanning vir die sukses transformasieprojekte is. Kosie van Zyl het aangesluit en vertel dat die sukses van Agri Dwala op twee faktore berus: een die strukture binne die onderneming wat ondermeer ‘n kombinasie van gesamentlike en individuele besluitneming insluit; en twee die hulp van die Wes-Kaapse regering. Hy het verder beklemtoon dat drie aspekte tot sukses vir hom uitstaan bo die res. “Jy moet eerstens ‘n plan hê wat winsgewend is. Tweedens moet jy die regte mense of vennote by die plan te betrek en laastens die regte mense wat jou passie en visie deel”.

Joyene Isaacs het gestel dat toetreders tot die sektor nie moet dink landbou en om te boer ‘n beroep is waar jy instap en sukses in jou skoot gaan val nie. “Landbou is ‘n langtermynbelegging en die fout wat gemaak word is dat dit begin verkoop is as ‘n korttermyn-waarde. Sukses gebeur nie oornag nie, dit is ‘n 10 tot 15 jaar proses”.

Verder het die paneel uitgewys dat die konteks van elke situasie/besigheid belangrik is en dat suksesmodelle nie as ‘n ‘one size fits all’ benadering gesien kan word nie. Die risiko’s en markte van elke situasie en besigheid verskil. In die groter prentjie maak dit nie saak of jy alleen is of in ‘n vennootskap nie, jy moet ‘n passie hê, ‘n plan hê en hard werk.

Alfreda Mars het meegedeel dat om suksesvol in landbou te wees, jy grond en water nodig het. Een van grootste probleme is wel die feit dat geld in grond geïnvesteer word en nie noodwendig in water nie. “Baie van die plase wat deur die staat aangekoop is, soos in my geval, het nie water nie. Beter beplanning en ‘n langtermyn-visie is belangrik. Ek glo nie daarin dat jy swak plase kry nie, jy moet hom laat werk”,

Joyene Isaacs het afgesluit deur te sê produsente moet op vyf kernaspekte tot sukses fokus: Jy moet eerstens ‘n plan hê wat jy kan aanpas want landbou het sy risiko’s. Tweedens moet binne landbou geld kan maak en die ekonomiese aspek daaragter verstaan. Derdens is die saambring van besighede en gemeenskappe baie belangrik. Vierdens moet produsente fokus op die volhoubaarheid en die bewaring van die omgewing en laastens moet beleide in plek wees sodat produsente marktoegang kan optimaliseer.

Om dié gesprek weer te kyk of vir meer inligting rakende Nasie in Gesprek besoek gerus www.nasieingesprek.co.za. Laai ook die Nasie in Gesprek toep af en ervaar Nasie in Gesprek asof jy in die ateljee sit. http://fwd2.co/app

 

 

Leave A Comment