Nuus Artikel

blog image
13 Sep
2018

Nasie in Gesprek ondersoek opleiding en opleidingsinstansies in landbou

Die vierde episode van Nasie in Gesprek by die eerste Nampo Kaap landbou-tentoonstelling in Bredasdorp, het op Donderdag, 13 September 2018, opleiding en opleidingsinstansies in landbou ondersoek.


Aanbieder Theo Vorster was die gasheer vir 'n paneel wat die volgende persone ingesluit het: Johann Kirsten, Direkteur: Buro vir Ekonomiese Navorsing; Magda du Toit van Bayer Korporatiewe Kommunikasiedepartement; Sylvester Lubambo van Harvest Time Investments; Alfreda Mars van Middelpos Plaas en Barend Sylvester van Kaap Agri Akademie.

Dit was baie gou duidelik dat die regering nie die kapasiteit of die fondse het om enige beduidende bydrae tot opleiding of opleidingsfasiliteite in landbou te maak nie.

Die paneellede het hul ondervindinge gedeel en inligting verskaf oor die instansies wat die onderskeie maatskappye op die been gebring het vir opleidingsdoeleindes. Bayer, Kaap Agri en Harvest Time het landbouprogramme ontwikkel wat landbou¬studente in staat stel om hul vaardighede uit te brei.

“Ons stel studente bloot aan teoretiese en praktiese opleiding en fokus op die posisionering van boerdery as 'n besigheid. Hulle leer al die fasette van boerdery, vanaf finansiële beplanning, administrasie, gesondheid en veiligheid tot oudits, ensovoorts", sê Sylvester.

Magda du Toit sê dat die privaat sektor betrokke geraak het in landbou sodat dit 'n beduidend bydrae kan lewer tot die volhoubaarheid van die bedrywe waarin dit betrokke is.

Johan Kirsten het aangedui dat die privaat sektor se inisiatiewe ook gemotiveer word deur korporatiewe sosiale verpligtinge.

Vir meer inligting oor die onderskeie opleidingsprogramme en instansies wat beskikbaar is in die land, kyk na die volledige program deur die Nasie in Gesprek webtuiste te besoek by www.nasieingesprek.co.za

Leave A Comment