Nuus Artikel

blog image
17 May
2018

Nasie in Gesprek se visier is gemik op die Belangrikheid van Ekonomie van Skaal: Groot teenoor Klein

Dag drie van Nasie in Gesprek by Nampo 2018 het afgeskop met ‘n warm debat oor die belangrikheid van die ekonomie van skaal met Theo Vorster wat die gesprek gelei het met ‘n paneel wat bestaan het uit Senwes Groep HUB Francois Strydom, Lanbou-ekonoom Wandile Sihlobo, Ferdie Meyer van BFAP asook Jannie de Villiers van Graan SA.


Konsensus was bereik dat die ekonomie uit twee dele bestaan met die kleiner produsente wat die informele mark diens en dan die groter kommersiele produsente wat die formele mark diens en in baie gevalle ook die SAOG sowel as ander internasionale markte. So skets Ferdie Meyer die scenario tydens die bespreking.

Francois Strydom het genoem dat klein produsente na hulle produksie moet gaan kyk en ‘n weg na die regte market moet vind. “Maar ‘n groot uitdaging hier is infrastruktuur, of eerder die gebrek daaraan. Ons moet Transnet weer goed aan die gang kry.”

Mens kan die onderwerp van titelaktes net nie vermy nie, en so was dit die hele week asook tydens hierdie gesprek. “Vir ‘n kleinskaalse produsent om winsgewend te wees moet hulle tegnologie gebruik. Jy kan net tot sowat drie hektaar met die hand plant en met die hand oes, daarna het jy meganisasie nodig. Maar die probleem met klein produsente is dat hulle nie toegang tot finansiering het nie omdat hulle nie titelaktes het nie,” het Jannie de Villiers gesê.

Francois het bygevoeg dat hy nie ten gunste van subsidies is nie. “Ons produsente het hulle produktiwiteit verhoog nadat subsidies verdwyn het. Dit is tekenend van hulle vindingrykheid.”

Theo het die gesprek op ‘n interessante pad gestuur toe hy die program afgesluit het deur elkeen van die paneellede te vra wat hulle sou doen indien die president hulle vir advies sou skakel. Om hulle antwoorde hierop te hoor skakel in by die program deur die skakels te volg by www.nasieingesprek.co.za.

Theo was ook deur Jannie gevra oor sy sienings rakende hoe die gesprek gegroei het sedert Nasie in Gesprek ses jaar die luggolwe betree het. “Ek dink ons is baie naby aan ‘n oplossing. Ek dink die gesprek het nou gesentraliseer.” So moenie hierdie opwindende en prikkelende uitgawe van Nasie in Gesprek misloop nie.

Leave A Comment