Nuus Artikel

blog image
3 Jun
2019

NiG by NAMPO (Deel Twee)

Nasie in Gesprek besoek Nampo Oesdag nog ‘n keer om dié keer op die paneelbesprekings te fokus. Die episode begin met insetsels van ‘n paar uitstallings wat by vanjaar se skou uitgestaan het.


Theo Vorster gesels met Dan Kriek, President van Agri SA oor gemeenskapsgrond wat huidiglik in die hande van tradisionele leiers is. Hulle gesels hoe die grond in die produksieproses kan inskakel. Dan noem ook dat grond baie potensiaal het as gevolg van baie reënval, maar dat die produktiwiteit baie laag is.


Die ontwikkeling van nuwe en opkomende produsente was op almal se lippe gedurende die besprekings en Theo brei uit op hierdie saak tesame met Sinelizwe Fakade van Graan SA oor hulle rol in die ontwikkeling van opkomende produsente. Sinelizwe wys uit hoe die Oos-Kaap die volgende “broodmandjie” is rakende graanproduksie. Dit is as gevolg van klimaat, grondpotensiaal en die beskikbaarheid van grond in daardie gebied.


Jannie de Villiers, HUB van Graan SA verskaf ‘n bietjie insig rakende die gesprekke en gesels ook oor die bywoning gedurende NAMPO Oesdag met 81 345 besoekers wat die skou oor die vier dae bygewoon het. Hy voeg by dat die meeste besoekers die skou tydens die Donderdag bygewoon het. Jannie sluit die gesprek af deur ‘n oorsig te bied van die Nasie in Gesprek paneelbesprekings en hoe produsente ook in die toekoms sal aanhou baatvind by hierdie gesprekke.


Theo vind by Chris Venter, HUB van Afgri uit wat hulle boodskap aan produsente was gedurende Nampo 2019. Chris sê dat daar ‘n groot fokus op ‘n groeiende landbousektor en waardeketting is.


Laastens gesels Theo met Francois Strydom, HUB van Senwes om sy insette te kry oor die paneelbesprekings en wat die gevoel onder produsente huidiglik is. Hy maak melding van hoe produsente een krisis na die ander gedurende die moeilike ekonomiese omstandighede bestuur het, en dat produsente gereed is om die resultate van hulle produksie te sien.


In die volgende episode besoek Nasie in Gesprek Brits in die Noordwes provinsie om die beetbedryf te verken. Kyk na Nasie in Gesprek op kykNET, elke Donderdagaand om 18:00. Herhalings geskied ook op kykNET, Vrydae om 17:30, Sondae om 17:00, Dinsdae om 16:30 en Woensdae om 14:00.

 

Leave A Comment